Årsmøte 15/3-13

Referatfra årsmøte i Christiansand Blues Club.

Det var 17 personer som var til stede.

1. Årsmøtet ble åpnet av Svein Teigen, og han var også ordstyrer og referent.

2. Årsberetningen ble gjennomgått av Thomas Karlsen. Vi har arrangert

6 konserter og en festival. Konsertene er avholdt på HaandverkerenHhhh.

Blues News har kommet ut 5 ganger.

Bragdøya Blues er kjørt for siste gang - dette fordi vi var uheldig med været dette året, og det stort sett er de samme menneskene som har jobbet med festivalen i de 16 årene den er avholdt.

3. Regnskapet ble fremlagt av Thomas Karlsen - det ble godkjent.

Økonomien er sånn passelig. Når vi nå ikke har Bragdøya Blues som inntektskilde, må vi nå tenke oss om litt hva vi gjør. Blir nok derfor et rolig år.

Men, 28.septemsber 2013 kjører vi Blues'n'Trouble på kilden. Da er det viktig at medlemmene stiller opp.

4. Kontingent for år 2014 blir kr.300,-.

Medlemsstatus 31.12..12: 179 medlemmer og 5 æresmedlemmer.

5. De som ble valgt for 2013

Britt Nipedal har flyttet til Nord-Norge og har av den grunn gått ut av styret.

Vi er så heldige og fått med oss Bjørn Wiksaas på booking

Thomas Karlsen, Svein Teigen og Olav Homme ble valgt for 2år.

Rolf Birkeland, Wenche Pedersen, Shirley Netland, Andre Torkelsen,

Dag Stålhane og Peter Arnesen var ikke på valg.

Valgkomité for neste år er:

Catharina Birkeland og Wenche Pedersen

Christiansand Blues Club

V/Svein Teigen

Årsmøte i Christiansand Blues Club. 15.mars