Referat fra årsmøte i Christiansand Blues Club.

Det var 14 personer som var til stede.

1. Årsmøtet ble åpnet av Svein Teigen, og han var også ordstyrer og referent.

2. Årsberetningen ble gjennomgått av Thomas Karlsen. Vi har arrangert

6 konserter og en festival. Konsertene er avholdt på Midnight Cafe.

Blues News har kommet ut 5 ganger.

Bjørn Wiksaas og Frank Martinsen kjører Bluestimen på Radio Sør - 98,6MHz - hver tirsdag kl.20:00 - 22:00. Reprise av programmet hver søndag fra kl.20:00 - 22:00.

3. Regnskapet ble fremlagt av Thomas Karlsen - det ble godkjent.

Økonomien er ok, men det er nok en gang Bragdøya Blues som er årsaken til at vi overlever. Alle konsertene går i underskudd.

4. Kontingent for år 2012 blir kr.300,-.

Medlemsstatus 31.12..10: 197 medlemmer og 5 æresmedlemmer.

5. De som ble valgt for 2011

Rolf Birkeland, Maria Helleland, Shirley Netland, Britt Nipedal,

Andre Torkelsen, Dag Stålhane og Peter Arnesen var ikke på valg.

Thomas Karlsen, Svein Teigen og Olav Homme velges for 2år.

Valgkomité for neste år er:

Catharina Birkeland og Wenche Pedersen

Christiansand Blues Club

V/Svein Teigen

Kristiansand 8/4-2011