Kristiansand 26.02.10

Referat fra årsmøte i Christiansand Blues Club.

Det var 17 personer som var til stede.

  1. Årsmøtet ble åpnet av Svein Teigen, og han var også ordstyrer og referent.

  1. Årsberetningen ble gjennomgått av Thomas Karlsen. Vi har arrangert

8 konserter og en festival. Konsertene holder vi stort sett på Midnight Cafe.

Blues News har kommet ut 5 ganger.

Bjørn Wiksaas og Frank Martinsen kjører Bluestimen på Radio Sør - 98,6MHz - hver tirsdag kl.20:00 - 22:00. Nå kjøres det også reprise av programmet hver lørdag fra kl.21:00 - 23:00. Kan også høres via internett - www.radioung.no


3. Regnskapet ble fremlagt av Thomas Karlsen - det ble godkjent.

Økonomien er meget bra, men det er nok en gang Bragdøya Blues som er årsaken til at vi overlever. Alle konsertene går i underskudd..

4. Kontingent for år 2011 blir kr.300,-.

Medlemsstatus 31.12..09: 209 medlemmer og 5 æresmedlemmer.

5. De som ble valgt for 2010

Rolf Birkeland, Maria Helleland, Shirley Netland, Britt Nipedal,

André Torkelsen, Dag Stålhane og Peter Arnesen velges for 2år.

Thomas Karlsen, Svein Teigen og Olav Homme var ikke på valg.

Valgkomité for neste år er:

Catharina Birkeland

Christiansand Blues Club

V/Svein Teigen