Norsk Rock Forbund

forts.....

sjangerinteressen/ tilhørigheten. Således mister man ingenting av de tilbud og goder man har i dag som medlem i NRF, men man ivaretar bluesen og sjangerfelleskapet, muliggjør nye bluesrelaterte prosjekter og sikrer gjennomføringen av Union Bluescup og turneen med Union Bluesband med mer.

Vi orienterer her litt om hva dere får som medlem:

Dette får du som medlem i NRF:

Vi er konsertarrangørenes talerør i presse og i politikken. Vi lobber aktivt for at dere skal få en best mulig arrangørhverdag. Vi deltar i politiske høringer rundt lovverk, statsbudsjett m.m. Dette har bla. bidratt til:

- 21,7 millioner i arrangørstøtte for 2012. - 1 million fra «Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer»

- Nasjonal sikkerhetsveileder for store arrangement

 • Vi samarbeider med Frivillighet Norge

 • Vi har representanter i Komp, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturråd, Musikkutstyrsordningen m.m

 • Vi deler ut 930.000 kr i Frifondmidler

 • Vi har en svært gunstig TONO-avtale (315kr pr konsert m under 50.000kr bill.inntekt)

 • Vi lager Unionsmøte og andre viktige møteplasser

 • Vi gir dere hvert år mulighet til et gratis kurs på din klubb for deres kjerne

 • Vi lager arrangørfaglige bøker som letter din hverdag som konsertarrangør

 • Vi har medlemstilbud på ørepropper; engangs og formstøpte

 • Vi gir arrangørfaglig rådgivning på telefon og mail 5 dager i uka

 • Vi har en hendig Verktøykasse på nett (m kontrakt- og budsjettmal, veiledning i artistskatt m.m)

 • Vi gir dere søknadshjelp og informerer om søknadsfrister

Dette får du som medlem i NBU:

 • BLUES - Sjangerfremmende arbeid

 • Union Blues Cup

 • Booking av Union Bluesband

 • Bluesnews

 • IBC, EBC m.m.

Ta så gjerne kontakt med undertegnede om du har spørsmål!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et spennende og godt nyttår!

Mvh

Gry Bråtømyr
Fagansvarlig
Norsk Rockforbund
T: +47 22 20 00 22
M: +47 997 21 952

www.norskrockforbund.no