CBC STYRET 2012 + ANNET KLUBBPERSONELL

Leder - Shirley Netland(3)

Oddernesv. 58
4630 Kristiansand

jobb. 38 05 29 08 - mob. 95 02 03 22

mail: shirley.netland@hth.no

Arbeidsoppgaver: Bandkoordinator - catering - hotel - transport

Kasserer - Thomas Karlsen(37)

Svarttjønnvn. 8A
4615 Kristiansand

mob. priv. 90 60 30 85 - mob. jobb. 90 61 17 50

mail: thomas.karlsen9@getmail.no

Arbeidsoppgaver: Medlemslister - postsjef - fakturering - anonnser

Sekretær - Svein Teigen(100)

Høietun 3
4619 Mosby

mob. 95 92 40 70 - priv. 38 03 13 36
mail: sv-te@online.no

Arbeidsoppgaver: Innpisker - Blues News- media - rigging - Norsk Rockeforbund

Rolf Birkeland(24)

Einerstien 20a

4623 Kristiansand

priv. 38 08 56 90 jobb. 38 02 74 20 mob. 90 15 12 95

mail: rol-birk@online.no


Olav Homme(94)

Lundeveien 110

4640 Søgne

mob. 97 01 45 98

mail: olav.homme@losmail.noDag Stålhane(10)

Kronprinsens gt. 12

4608 Kristiansand

priv. 38 08 60 03 mob. 91 59 32 34

mail: dagsta@broadpark.no

Peter Arnesen(MF18)

Gyldenløvesgt.83

4614 Kristiansand

priv. 38 02 88 97 mob. 90 93 50 52

mail: peter.arnesen@statped.no


Andre Torkelsen (18)

Epleveien 113

4635 Kristiansand

mob. 92 69 55 80

Mail arb: andre.torkelsen@nov.com


Klikk for å endre bilde

Styremedlem - Wenche Pedersen (45)

Møvikbakken 2
4623 Kristiansand

mob: 90 23 50 31

mail hjem: wenche40@msn.com